Wat is technische analyse?

Crypto technische analyse is het proces van het analyseren van de prijs en andere gegevens die verband houden met cryptocurrencies, zoals markttrends en historische prijsbewegingen, om geïnformeerde voorspellingen te doen over de toekomstige prijs van een bepaalde cryptocurrency. Technische analisten gebruiken verschillende hulpmiddelen, zoals grafieken en indicatoren, om patronen en trends te identificeren die hen kunnen helpen de prijsbewegingen te voorspellen. Technische analyse kan worden gebruikt in combinatie met fundamentele analyse, die kijkt naar de onderliggende factoren die de prijs van een cryptocurrency kunnen beïnvloeden, zoals de kracht van het team dat de cryptocurrency ontwikkelt, het niveau van adoptie en gebruik en de algemene marktomstandigheden. Technische analyse wordt vaak gebruikt door handelaren en beleggers in de cryptocurrencymarkt om geïnformeerde beslissingen te nemen over wanneer ze verschillende cryptocurrencies moeten kopen en verkopen.

                                           

Waar kan ik crypto charts bekijken en zelf tekenen?

Er zijn verschillende websites en platforms waar je crypto charts kunt bekijken en zelf tekenen. Hier zijn enkele opties:

 1. TradingView: Dit is een populaire website voor technische analyse die verschillende soorten charts, indicatoren en tools biedt voor het bekijken en tekenen van crypto charts.                                                                              
 2. Coinigy: Dit is een professioneel trading platform dat verschillende soorten charts, indicatoren en tools biedt voor het bekijken en tekenen van crypto charts.
 3. CryptoCompare: Dit is een website die real-time marktgegevens en historische gegevens biedt voor verschillende cryptocurrencies. Ze bieden ook verschillende soorten charts en tools voor technische analyse.
 4. Coinbase: Dit is een bekende cryptocurrency-uitwisseling die ook een platform biedt waar je crypto charts kunt bekijken en zelf tekenen.
 5. Binance: Dit is een andere bekende cryptocurrency-uitwisseling die ook een platform biedt waar je crypto charts kunt bekijken en zelf tekenen.

                                                                                                                                                                        Het is belangrijk om te onthouden dat technische analyse niet altijd betrouwbaar is en dat het gebruik ervan geen garantie biedt voor winst in de cryptocurrencymarkt. Het is altijd verstandig om ook fundamentele analyse te doen en je eigen due diligence te doen voordat je beslissingen maakt over het kopen en verkopen van cryptocurrencies.

Wat zijn trendlijnen?

Crypto trendlijnen zijn lijnen die op een chart worden getekend om de prijsbeweging van een cryptocurrency over een bepaalde periode te visualiseren. Ze worden gebruikt in technische analyse om patronen en trends in de prijsbeweging te identificeren en om voorspellingen te doen over de toekomstige prijsbeweging. Er zijn twee hoofdtypen trendlijnen: opwaartse trendlijnen en neerwaartse trendlijnen.

Opwaartse trendlijnen worden gebruikt om op te merken wanneer de prijs van een cryptocurrency een stijgende trend heeft. Ze worden getekend door twee of meer punten op de chart te verbinden waarbij elk punt hoger is dan het vorige. Als de prijs blijft stijgen en boven de trendlijn uitkomt, kan dit wijzen op een verdere stijging van de prijs in de toekomst.

Neerwaartse trendlijnen worden gebruikt om op te merken wanneer de prijs van een cryptocurrency een dalende trend heeft. Ze worden getekend door twee of meer punten op de chart te verbinden waarbij elk punt lager is dan het vorige. Als de prijs blijft dalen en onder de trendlijn uitkomt, kan dit wijzen op een verdere daling van de prijs in de toekomst.

Het is belangrijk om te onthouden dat trendlijnen niet altijd betrouwbaar zijn en dat de prijs van een cryptocurrency kan afwijken van de trendlijn om verschillende redenen. Het is daarom verstandig om trendlijnen te gebruiken als een hulpmiddel bij technische analyse, maar om ook andere factoren in overweging te nemen voordat je beslissingen maakt over het kopen en verkopen van cryptocurrencies.

                                 crypto trendlijnen

Wat zijn horizontale support en resistence lijnen?

Horizontale support- en resistentielijnen zijn lijnen die op een chart worden getekend om te markeren waar de prijs van een cryptocurrency mogelijk kan gaan stuiteren of doorbreken. Ze worden gebruikt in technische analyse om patronen en trends in de prijsbeweging te identificeren en om voorspellingen te doen over de toekomstige prijsbeweging.

Supportlijnen worden getekend op punten waar de prijs van een cryptocurrency in het verleden is gebouncet of gestuit op een bepaald niveau. Dit betekent dat de verkopers de prijs niet verder naar beneden konden drukken en dat de kopers de prijs op dat niveau hebben verdedigd. Als de prijs weer naar dat niveau komt, kan het zijn dat de kopers opnieuw de prijs verdedigen en de prijs weer gaan stijgen. Dit betekent dat de supportlijn een psychologisch belangrijk niveau kan zijn en dat de prijs moeilijk onder dat niveau zal breken.

Resistentielijnen worden getekend op punten waar de prijs van een cryptocurrency in het verleden is gebouncet of gestuit op een bepaald niveau. Dit betekent dat de kopers de prijs niet verder naar boven konden drukken en dat de verkopers de prijs op dat niveau hebben verdedigd. Als de prijs weer naar dat niveau komt, kan het zijn dat de verkopers opnieuw de prijs verdedigen en de prijs weer gaan dalen. Dit betekent dat de resistentielijn een psychologisch belangrijk niveau kan zijn en dat de prijs moeilijk boven dat niveau zal breken.

Het is belangrijk om te onthouden dat support- en resistentielijnen niet altijd betrouwbaar zijn en dat de prijs van een cryptocurrency kan afwijken van de lijnen om verschillende redenen. Het is daarom verstandig om support- en resistentielijnen te gebruiken als een hulpmiddel bij technische analyse, maar om ook andere factoren in overweging te nemen voordat je beslissingen maakt over het kopen en verkopen van cryptocurrencies.

                              horizontale support en resistence lijnen           

Hoe werkt crypto risk management?

Crypto risk management is het proces van het identificeren, beoordelen en beheren van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in of het houden van cryptocurrencies. Dit omvat het bepalen van het risicoprofiel van je beleggingen, het opstellen van een plan om te reageren op risico’s en het implementeren van maatregelen om de risico’s te beheren.

Er zijn verschillende manieren om crypto risk management te benaderen, afhankelijk van je doelen en hoe comfortabel je bent met risico. Sommige van de stappen die je kunt nemen om crypto risk management te beoefenen, zijn:

 1. Bepaal je risicotolerantie: Voordat je begint met beleggen in cryptocurrencies, is het belangrijk om te bepalen hoe comfortabel je bent met risico. Dit kan helpen bepalen hoeveel geld je wilt beleggen en in welke cryptocurrencies je wilt beleggen.

 2. Diversifieer je portefeuille: Een van de belangrijkste manieren om risico’s te beheren, is door je portefeuille te diversifiëren. Dit betekent dat je belegt in verschillende soorten cryptocurrencies in plaats van al je geld te steken in één enkele munt. Dit kan helpen om het risico te spreiden en te voorkomen dat je al je geld verliest als de waarde van één munt daalt.

 3. Houd je emoties in bedwang: Het is gemakkelijk om overmoedig te worden als de waarde van je cryptocurrencies stijgt en om in paniek te raken als ze dalen. Het is belangrijk om je emoties in bedwang te houden en logische beslissingen te maken over wanneer je moet kopen en verkopen.

 4. Gebruik stop-loss orders: Een stop-loss order is een opdracht om een belegging te verkopen als de prijs daalt tot een bepaald niveau. Dit kan helpen om verliezen te beperken als de prijs van een cryptocurrency plotseling daalt.

 5. Houd je portefeuille up-to-date: Het is belangrijk om regelmatig je portefeuille te bekijken en te beoordelen of je beleggingen nog steeds passen bij je doelen en risicotolerantie. Als je merkt dat je portefeuille te veel risico’s bevat, kan het nodig zijn om sommige beleggingen te verkopen of om te diversifiëren.

Het is belangrijk om te onthouden dat crypto risk management nooit 100% effectief kan zijn en dat er altijd een bepaald niveau van risico blijft bestaan bij het beleggen in cryptocurrencies.

Wat zegt volume in crypto?

Het volume in crypto trading is belangrijk omdat het iets zegt over de interesse in een bepaalde coin. Wanneer er sprake is van een hoog volume duidt dit op een hoge mate van interesse in een coin, wat uiteindelijk de kans op prijsverandering aannemelijker maakt. Wanneer er sprake is van een laag volume duidt dit op een mindere mate van interesse in de coin, waardoor prijsverandering vaker langer op zich laat wachten. Daarbij zijn patronen die ontstaan bij een hoog volume doorgaans meer betrouwbaar dan patronen die ontstaan bij een laag volume. 

Welke crypto trading indicators zijn er?

Er zijn verschillende indicators die je kan toepassen bij crypto trading. Je gebruikt indicators om trends te spotten en om de juiste koop en verkoopmomenten te bepalen. We lichten de belangrijkste indicators nader toe:

Wat is de RSI?

De RSI, relative strength index, is een indexcijfer welke wordt gebruikt om de kracht van een bepaalde prijsverandering in kaart te brengen. De RSI heeft een waarde tussen de o en 100 en geeft aan of een coin ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Bij een waarde van onder de 30 spreken we van onderwaardering, en bij een waarde van boven de 70 spreken we van overwaardering. 

Je berekent de RSI over een bepaalde periode door het gemiddelde van de opwaartse prijsbeweging te delen door het gemiddelde van de neerwaartse prijsbeweging. Deze ratio vermenigvuldig je vervolgens met 100.

Wat zijn moving averages?

De moving averages (MA) worden gebruikt voor trendindicatie. Ze laten het gemiddelde van historische prijzen over een bepaalde tijdsperiode zien. Bij daytraden worden vaak de exponential moving averages gebruikt, omdat deze ook de huidige prijs meenemen. Veel gebruikte EMA’s zijn de EMA 21, 55, 100 en 200.

Wat is de MACD?

De MACD wordt berekend door het gemiddelde van twee EMA’s binnen een bepaalde tijdsperiode te berekenen. De MACD wordt gebruikt om verandering in kracht, richting en momentum van een trend in kaart te brengen.

Wat zijn Bollinger bands?

Een zeer populaire indicator bij crypto trading zijn bollinger bands. Deze bestaan uit een lower, een middle en een upper band. De middelste band geeft de gemiddelde prijs van de laatste 20 price candles weer. Bollinger bands werden oorspronkelijk gebruikt om aankomende periodes van volatititeit te voorspellen. Wanneer de afstand tussen de lower en upper band groot is betekent dit dat er veel volatiliteit gaande is. Is deze afstand nihil dan is er weinig volatiliteit gaande, maar is de kans op aanstaande volatiliteit groot. 

Wat is de Ichimoku cloud?

De Ichimoku cloud is een iets minder bekende indicator in crypto trading, en wordt gebruikt om support zones, resistence zones en trends te herkennen. De Ichimoku cloud bestaat uit vier afzonderlijke lijnen. De Tenkan Sen conversielijn, de Kijun Sen bevestiginglijn, de Chikou span en de Senkou span. Hoe je hier op in kan spelen is als volgt:

 1. De Tenkan Sen geeft de korte termijn trend weer. Je kan deze lijn dus als support of resistence zones zien voor de korte termijn.
 2. De Kijun Sen doet eigenlijk hetzelfde, maar dan voor de langer termijn. Ook deze lijn kan gebruikt worden voor het identificeren van support en resistence zones, maar dan voor de langer termijn. Daardoor is het ook mogelijk om een verandering in trend te spotten.
 3. De Chikou Span geeft het momentum aan. Support en resistence levels ontstaan bij punten waar de prijs dicht tegen de Chikou Span zit.
 4. De Senkou Span vormt de wolk op de grafiek. Deze wolk vorm wederom de support en resistence levels. Wanneer de prijs boven de wolk komt ontstaat een koopsignaal. Wanneer de prijs onder de wolk komt ontstaat een verkoopsignaal.

Wat zijn de belangrijkste crypto koerspatronen?

Koerspatronen binnen crypto kunnen onderverdeeld worden in continuation en reversal patronen. Continuation patronen duiden op een trend die zich voortzet. Reversal patronen duiden op een trend die gaat omkeren. 

Wat is een bull flag?

Een bull flag ontstaat na flinke opwaartse prijsontwikkeling en herken je aan de vlaggenstok. Het is een bullish continuation patroon wat kan duiden op verdere koersstijging. Na het vormen van de vlag zien we vaak dat de prijs verder naar boven uitbreekt.

                                           bull flag   

Wat is een bear flag?

De tegenhanger van de bull flag is de bear flag. Dit is een bearish continuation patroon welke je herkent aan de omgekeerde vlaggenstok. Na een periode van neerwaartse prijsontwikkeling wordt de vlag gevormd waarna de prijs doorgaans naar beneden uitbreekt.

                                               bear flag

Wat is een symmetrical triangle?

Een symmetrical triangle herken je aan de driehoek. Het is een neutraal patroon waarbij de prijs doorgaans zowel naar boven als beneden kan uitbreken. De driehoek ontstaat doordat de prijs verschillende lower highs en higher lows achter elkaar heeft neergezet. De prijs ontwikkelt zich als het ware in een steeds krappere price range. 

                                         symetrical triangle

Wat is een pennant?

Een pennant lijkt veel op de symmetrical triangle. Toch is er een belangrijk verschil. Bij de symmetrical triangle ontbreekt de vlaggenstok die bij de pennant wel aanwezig is. Daarbij is de pennant een continuation patroon, daar waar de symmetrical triangle een neutraal patroon is. De pennant kan zowel een bullish als bearish patroon vormen. Bij een bullish pennant zal de huidige opwaartse prijsvorming een vervolg krijgen. Bij een bearish pennant zal de negatieve prijsontwikkeling worden voortgezet.  

                               pennant

Wat is een ascending triangle?

De ascending triangle wordt gevormd nadat er verschillende higher lows zijn gezet waarbij de prijs bij de highs rond hetzelfde level omkeert. Deze highs vormen als het ware de horizontale resistence, en daarmee is de driehoek compleet. De ascending triangle is een bullish continuation patroon waarbij de prijs vaak rond de horizontale resistence naar boven uitbreekt.

                                         ascending triangle  

Wat is een descending triangle?

Het tegenovergestelde van de ascending triangle is de descending triangle. Dit is een bearish continuation patroon welke wordt gevormd nadat er verschillende lower highs zijn gezet. Daarbij worden er verschillende lows rond hetzelfde prijslevel gezet. Deze lows vormen een support zone. Uiteindelijk zien we vaak de prijs na verloop van tijd door deze support zone zakken. En daarmee wordt de negatieve prijsontwikkeling verder doorgezet. 

                                           descending triangle

Wat is een falling wedge?

De falling wedge is een bullish patroon welke ontstaat nadat er meerdere lower highs en lower lows zijn gezet. De lijnen die de support en resistence levels vormen lopen steeds dichter naar elkaar toe. Uiteindelijk zal de prijs naar boven uitbreken waarbij het belangrijk is dat dit met het nodige volume gebeurd. Wanneer het volume ontbreekt zal de uitbraak naar boven niet krachtig genoeg zijn en falen.

                                    falling wedge

Wat is een rising wedge?

De tegenhanger van de falling wedge is de rising wedge. Hierbij worden in korte tijd verschillende higher lows en higher highs gezet. ook hierbij lopen de support en resistence lijnen steeds dichter naar elkaar toe, waardoor er een driehoek gevormd wordt. De rising wedge is een bearish patroon waarbij de prijs uiteindelijk naar beneden uitbreekt.

                                         rising wedge  

Wat is een double top?

De double top wordt gevormd door twee highs die rond hetzelfde prijslevel gezet worden. De low tussen deze highs vormt een support level. Dit wordt ook wel de neckline genoemd. De double top is een bearish reversal patroon wat kan duiden op een aanstaande trendverandering. In dit geval slaat de opwaartse trend om een een neerwaartse trend. 

                                                  double top 

Wat is een double bottom?

Het tegenovergestelde van de double top is de double bottom. Dit is een bullish reversal patroon welke ontstaat nadat er twee lows zijn gezet rond hetzelfde prijslevel. In dit geval vormt de high tussen de lows de resistence zone. Het patroon is compleet zodra de prijs boven deze resistence zone uitbreekt.

                                         double bottom

Wat is een head and shoulders?

De head and shoulders is wederom een reversal patroon welke ontstaat na een opwaartse trend. Kenmerkend van de head and shoulders patroon is de support zone in het midden. Ook in dit geval de neckline genoemd. Deze wordt gevormd door de twee lows die rond hetzelfde prijslevel gezet worden. Voor de eerste low wordt eerst een high gezet welke de linker schouder vormt. Na de eerste low wordt een high gezet die hoger ligt dan de vorige high. Deze high vormt het hoofd. De high na de tweede low wordt gezet rond hetzelfde level als de eerste high en vormt hiermee de rechter schouder. Het patroon is uiteindelijk compleet zodra de prijs acceptatie onder de support zone vindt.

                                      head and shoulder

Wat is een inverse head and shoulders?

Zoals de naam al doet vermoeden is de inverse head and shoulder de omgekeerde variant van de head and shoulder. In dit geval spreken we van een bullish reversal patroon waarbij de neerwaartse trend omslaat in een opwaartse trend.

                                        inverse head and shoulder

Heb jij alle crypto trading indicatoren en patronen inmiddels onder de knie? Bekijk dan nu waar je het beste crypto kan kopen.